top of page
שינוי, התפתחות אישית, תפיסה אחרת

 Neuro Linguistic Programming - NLP

Programming - כי החל מהלידה שלנו והלאה, התפיסה של הסביבה שלנו ושל האירועים המתרחשים סביבנו, מוטבעים בנו ומתנים את דרכי החשיבה, התחושות, והתנהגויות שלנו, כאילו כל זה היה "מתוכנת" במוח שלנו.
 
Neuro - כי תכנית זו נמצאת במוח שלנו, מובילה להנחיות בהתנהגות ובגישה שיש לנו ומועברים דרך הנוירונים שלנו. וכך, באותו אופן, כדי לשנות התנהגות, גם NLP פועל על שידורים של הנוירונים האלה.
 
Linguistic - כי השפה המילולית ולא-מילולית, היא המבנה שמשקפת את הדרך בה אנו חושבים, תופסים את העולם סביבנו, ומעורבים בו. על ידי שימוש בשפה מסויימת, אנחנו יכולים לגרום שינויים בתוכניות אלה במוח שלנו.
 
תיאור פשוט של איך עובד ה-NLP

למעשה, מה שאנחנו רואים בכל רגע הוא רק חלק מהמציאות .מפני שהמוח שלנו מסנן את כל מה שעולה על מנת לא להעמיס. הוא בוחר במה שעובר לפי האמונות שלנו, לפי מה שאנחנו יכולים או לא יכולים להאמין, לפי מה שאנו מאמינים שהוא נכון או לא נכון. ובמידת הצורך, הוא יכול אפילו לעוות את המציאות כדי להתאים אותה לאמונות שלנו.

 

אמונות, הם ודאויות, ערכים העומדים בבסיס ההחלטות והבחירות שלנו. הן מנחות אותנו באופן לא מודע ולפעמים ... הן מביאות אותנו למלכוד !

 

למעשה, בזכות האמונות הללו, אנו מקיימים את העולם שלנו. הן היסודות של האישיות שלנו, והן הגורמים העיקריים של הגישה וההצלחה שלנו בחיים.

 

הבעיה היא שאנחנו לא יכולים ליצור שינוי מפעולה ישירה בחיים, בביצועים, בהתנהגויות, בעמדות, בציפיות, או באמונות שלנו. (אפשר לקחת את הדוגמא של אנשים שהם כל הזמן בדיאטה ולא מצליחים לרדת במשקל – הם פועלים על התנהגות האכילה, אבל זה לא מוביל לשינוי בר קיימא)

 

להפך:

* על ידי שינוי בחשיבה שלנו, אנחנו יכולים לשנות את האמונות שלנו.

* על ידי שינוי באמונות שלנו, אנחנו יכולים לשנות את הציפיות שלנו.

* על ידי שינוי בציפיות שלנו, אנחנו יכולים לשנות את הגישה שלנו.

* על ידי שינוי בגישה שלנו, אנחנו יכולים לשנות את ההתנהגות שלנו.

* על ידי שינוי בהתנהגות שלנו, אנחנו יכולים לשנות את הביצועים שלנו.

* על ידי שינוי בביצועים שלנו, אנחנו יכולים לשנות את חיינו !

 

לכן, ברגע שמתרחש שינוי במערכת הייצוג שלנו, קיימת הובלה לשינויים בכל הרמות ובכל התחומים בחיינו - בכל מה שחשוב לנו. 

יכולות, משאבים, כוחות פנימיים
דימיון מודרך, מגע בריאות, מוטיבציה
לשנות תפיסת עולם

אסטל רימון
קינסיולוגיה |NLP | פרחי באך
052-474-8454

Estelle1-01.jpg
bottom of page